Adams - rolety, bramy przeciwpożarowe

Adams - rolety, bramy przeciwpożarowe

Polityka prywatności

Legionowo, dn. 25 maja 2018 r.

 

Szanowni Państwo,


Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż zwróciliście się do naszej firmy z zapytaniem o świadczone przez nas usługi lubjesteście Państwo naszymi Klientami i udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
lub zgodnie z wiążącą nas umową.

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 rokuwchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej również: Rozporządzenie lub RODO), które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych, obowiązujące również nas jako przedsiębiorcę.
W związku z powyższym Rozporządzeniem, pragniemy Państwa poinformować
o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych pozostaje: firma ADAMS Z.P.U. Adam Perkowski, z siedzibą i adresem w Legionowie (05-120), przy ul. Kwiatowej 19.

W ramach określonych przepisami prawa oraz zgodnie z udzielonymiprzez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do przygotowania 
i przesłania informacji lub oferty, prowadzącej do zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy, zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania oraz zarządzania roszczeniami umownymi.

Ponadto, Państwa dane osobowesą przetwarzane przez nas w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdyprzetwarzanie to następuje w wyniku wyrażenia przez Państwa zgody, wskazany jest odrębnie przy każdej takiej zgodzie.

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa daneosobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi, w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe
w naszym imieniu.

Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, któreświadczą dla Państwa usługi powiązane z naszą działalnością, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu.

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratoradanych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania.

Wprzypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych, będą one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.

W przypadku przetwarzania danychosobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania.

Na podstawieuzasadnionego interesu prawnego, dane osobowe przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą.

Wskazujemy niniejszym katalog Państwa uprawnień, w stosunku doPaństwa danych osobowych, po dniu 25 maja 2018 roku:

¨     prawo do sprostowania (poprawienia danych),

¨     prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdyprawo to nie jest wyłączone,

¨     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

¨     prawo dostępu do informacji o danych oraz samych danych,

¨     prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

¨     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

Wnioski indywidualne, dotyczące Państwa praw związanych zprzetwarzaniem danych osobowych, prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować:

1) pisemnie, na adres siedziby firmy:

ADAMS Z.P.U. Adam Perkowski; ul. Kwiatowa 19; 05-120 Legionowo

 2) mailowo, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnychdalszych działań.

Wszelkie dodatkowe informacje o zasadachprzetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania, będzie można uzyskać pod poniższym adresem:

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

ADAMS Z.P.U. Adam Perkowski, z siedzibą i adresem w Legionowie (05-120), przy ul. Kwiatowej 19

Nr tel.: 22 784 61 16

Nr fax.: 22 784 65 69

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danychosobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie informujemy Państwa, że zgoda na przetwarzanie danychosobowych na cele promocji i marketingu może być w każdej chwili przez Państwa cofnięta bez podania przyczyny.

Cofnięcie zgodyspowoduje, że od chwili złożenia przez Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody nie będziecie Państwo otrzymywali informacji
i aktualizacjach dotyczących oferty naszej firmy i innych nowościach dedykowanych naszym Klientom.

 

Z poważaniem,

Adam  Perkowski, Właściciel

ADAMS Z.P.U. Adam Perkowski,

z siedzibą w Legionowie (05-120),

przy ul. Kwiatowej 19